• ARKEOLOJİ NEDİR?

    Çağlar arasında bağlantı kuran, kültürleri, farklı bilim dallarından faydalanarak inceleyen bilim dalıdır..

  • İNSAN VE YAŞAM

    İlk olarak Afrika kıtasında varlığı tespit edilen insan türü, kuzeye doğru ilerleyerek medeniyeti başlatmıştır.

  • ANADOLU'DA İLK İZLER

    Paleolitik Çağ'da Anadolu'da önemli yerleşim yerleri tespit edilmiştir.

İNANÇ

Arkeolojik veriler, insanoğlunun yaşamı boyunca bir inanç sistemi içince olduğunu göstermektedir. İnanç, her dönem var olan ve değer gören bir olgu olmuştur.

TİCARET VE ETKİLEŞİM

İnsanlar sahip olduğu herhangi bir ürünü, üretim fazlası yada başka bir ürünü tercih etmesi sonucunda değiş tokuşu icad etmiş ve böylece ticaretin ilk adımlarını atmıştır.

YAZININ İCADI

Nüfusun artması, tarım, üretim, ticaret ve haberleşme yazıyı icadını getirmiştir. Bu gelişme hayatımızın dönüm noktasını oluşturmuştur.

GİZEMLİ YAPILAR

Yerleşik hayata ilk geçişin olduğu dönemler ve daha sonra medeniyetler, yaşadıkları coğrafyalarda bazı gizemli yapılar inşa etmiştir.

         arkeopedia Köşesi