ARKEOLOJİNİN ALT DİSİPLİNLERİ

Arkeoloji genel olarak "Kazı Bilimi" olarak bilinmektedir. Halbuki kazı, arkeolojinin yöntemlerinden sadece birisidir. Arkeoloji, yer yüzünden gökyüzüne, havdan suya, astronomiden mitolojiye, hayvandan bitkiye, canlıdan cansıza her türlü varlık üzerinden geçmişin izlerini inceleyen, disiplinler arası bir bilimdir.

Arkeoloji, bir çok unsuru ela almaktadır. Bunları tek çatı altında incelemek yeterli olmayabilir. Bu yüzden konuya göre alt dallar oluşturarak daha detaylı inceleme yapılabilir. Örneğin kemik ile ilgili ayrı bitki ile ilgili ayrı ve çevre ile ilgili ayrı araştırma yapacak bireyler daha detaylı ve disiplinli çalışabilir. Elde edilen bilgiler birleştirilerek Arkeolojik veri tamamlanır.

Arkeolojinin Alt Disiplinleri, farklı buluntular ve teknoloji ile beraber sayıca artabilir veya geliştirilebilir. Burada önemli olan bu disiplinleri en iyi şekilde oluşturmak ve pratiğe dökmektir. Burada hali hazırda var olan Arkeolojinin Alt Disiplinlerini açıklamaya çalışacağız.

 

Alt Disiplinler
 • Adli Arkeoloji
 • Afrika Arkeolojisi
 • Amerika Arkeolojisi
 • Arkeoastronomi
 • Arkeobotanik
 • Arkeometri
 • Arkeozooloji
 • Asuroloji
 • Asya Arkeolojisi
 • Avrupa Arkeolojisi
 • Avustralya Arkeolojisi
 • Bilgisayar Tabanlı Sayısal Arkeoloji
 • Çevresel Arkeoloji
 • Deneysel Arkeoloji
 • Denizcilik Arkeolojisi
 • Endüstriyel Arkeoloji
 • Etnoarkeoloji
 • Fenike Arkeolojisi
 • Geç Ortaçağ Arkeolojisi
 • Kalkeoloji
 • Kentsel Arkeoloji
 • Ortaçağ Arkeolojisi
 • Osteoloji
 • Paleopatoloji
 • Peyzaj Arkeolojisi
 • Prehistorik Arkeoloji
 • Protohistorik Arkeoloji
 • Taponomi
 • Tarihsel Arkeoloji
 • Savaş Alanları Arkeolojisi
 • Adli Arkeoloji
 • Yakındoğu Arkeolojisi